BUSTE

Meet rond uw borst op het volste punt van uw beha-cup. Zorg ervoor dat u onder uw armen meet.

UNDER BUST

Meet rond de ribbenkast recht onder de buste. Zorg ervoor dat u onder uw armen meet.

TAILLE

Meet rond het kleinste deel van uw taille.

HEUP

Ga met je hielen tegen elkaar staan. Meet rond het breedste deel van je heupen over je billen.

 

maat buste onderbuste taille heupen
34
79cm - 31inch
69cm - 27inch
63cm - 25inch
87cm - 34inch
36
84cm - 33inch
74cm - 29inch
68cm - 27inch
92cm - 36inch
38
89cm - 35inch
79cm - 31inch
73cm - 29inch
97cm - 38inch
40
94cm - 37inch
84cm - 33inch
78cm - 31inch
102cm - 40inch
42
99cm - 39inch
89cm - 35inch
83cm - 33inch
107cm - 42inch

Verzendingsbeleid

 

Levering, Beschikbaarheid van goederen, Verantwoordelijkheid en Eigendom

 

(1) De door ons aangegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, voor zover de koopprijs vooruit is betaald. Indien voor de betreffende goederen in onze online shop geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt deze 7-10 dagen.

(2) Indien het door u gekozen product niet meer voorradig is, zullen wij u dit onmiddellijk in de orderbevestiging meedelen. Indien het product permanent niet beschikbaar is, zullen wij geen verklaring van aanvaarding afleggen. Een overeenkomst komt in dit geval niet tot stand.

(3) Indien het product, dat u in de bestelling heeft geselecteerd, slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij u hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging.

(4) U bent verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment dat u ze ontvangt. Wij blijven eigenaar van de producten totdat wij de volledige betaling voor de producten hebben ontvangen, op welk moment u eigenaar wordt van deze producten.

 

Terugbetalingsbeleid

 

Ons beleid geldt voor 15 dagen. Als er 15 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten en het zegel op de bovenkant van de dozen mag niet verbroken of geopend zijn.

 

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw item. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een restitutie ontvangt, zullen de kosten van de retourzending in mindering worden gebracht op uw restitutie. Alle soorten goederen die niet op JAJ87 zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Om uw aangifte in te vullen:

Stuur een e-mail met een duidelijk vermeld verzoek om terugbetaling naar returns@alexantwerp.com. Zodra wij uw restitutieverzoek hebben ontvangen, geven wij duidelijke instructies om de goederen terug te sturen.

 

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

 

Restituties

 

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

 

Als u wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze gestort.

 

Te late of ontbrekende restituties

 

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bank account opnieuw. Neem vervolgens contact op met je creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat je terugbetaling officieel is geboekt.
Neem vervolgens contact op met je bank. Er gaat vaak enige verwerkingstijd overheen voordat een terugbetaling is geboekt.

 

Als u dit allemaal hebt gedaan en nog steeds geen geld hebt teruggekregen, neem dan contact met ons op via returns@alexantwerp.com.

Dank u voor uw interesse in onze online shop.

Uw privacy en het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. In het volgende geven wij u meer details over ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie die wij ontvangen wanneer u onze dienst gebruikt. Zie ook de Algemene voorwaarden.

 

Ons doel bij de verwerking van gegevens is alleen persoonsgegevens te verwerken wanneer deze gegevens relevant zijn voor een zinvol en economisch gebruik van het aanbod op onze online website shop. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

In dit document geven wij gedetailleerde informatie about de gegevens die wij verwerken wanneer u onze website bezoekt, en over de vorm waarin wij deze gegevens verwerken. Hiermee voldoen wij aan onze verplichting om u informatie te verstrekken in overeenstemming met Art. 13 van de GDPR.

 

Verantwoordelijke persoon en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die op onze website plaatsvindt is

 

CEO : Alexandra Van Remortel
JAJ87

Boterlaarbaan 30

2970 Schilde

BTW BE0760538002
E-mail:info@alexantwerp.com

 

Volgens de GDPR wordt onder persoonsgegevens verstaan "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een postadres, een e-mailadres of een telefoonnummer.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert u bepaalde rechten, die u tegen ons kunt uitoefenen indien u daartoe wettelijke gronden hebt.

 

 • Art. 15 van de GDPR - Recht op toegang door de betrokkene: U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en, als dat het geval is, welke gegevens worden verwerkt en hoe de gegevens worden verwerkt.
 • Art. 16 van de GDPR - Recht op rectificatie: U heeft het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met account de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 • Art. 17 van de GDPR - Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten"): U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Gelieve nota te nemen van de uitzondering beschreven onder punt II. 4.
 • Art. 18 van de GDPR - Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen.
 • Art. 20 van de GDPR - Recht op gegevensaboutdraagbaarheid: Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven of te laten doorgeven, hetzij direct, hetzij indirect en voor zover dit technisch haalbaar is.
 • Art. 21 van de GDPR - Recht om bezwaar te maken: U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen of die vereist is in het algemeen belang, of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om dit te doen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer wij uw gegevens moeten verwerken om een rechtsvordering in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw gegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.
 • Art. 77 van de GDPR en §19 van de BDSG - Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving.

 

Indien u uw toestemming hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden alle gegevensverwerkingen die vóór de intrekking van uw toestemming hebben plaatsgevonden, geacht in overeenstemming met de wet te zijn. Om uw toestemming in te trekken, kunt u klikken op de link in elke e-mail die u van ons ontvangt om u af te melden van onze e-mailservice. U kunt ook de betreffende instelling in uw gebruikersaccount wijzigen of een e-mail sturen naarinfo@alexantwerp.com. Als u ons een bericht stuurt waarin u aangeeft dat u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, zullen wij geen e-mails meer sturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

 

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Verbetering van de gebruikerservaring op onze website
 • Fraude voorkomen
 • Bouw statistieken

 

Cookies

 

Wij gebruiken "cookies" om de functionaliteit van onze internetsite te verbeteren en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze "cookies" worden gebruikt om gegevens op uw computer op te slaan. U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Dit kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

 

Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u deze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de door u gebruikte browsersoftware en waarvan de instantie (in dit geval wij) die de cookie instelt, specifieke informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze dienen enkel om het totale internetaanbod gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

 

 1. a) De website maakt in de volgende mate gebruik van cookies: Transient cookies (voor tijdelijk gebruik), persistent cookies (voor in de tijd beperkt gebruik), third party cookies (van derden).

 

 1. b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name de zogenaamde sessiecookies. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Sessie-cookies worden gewist zodra u uitlogt of uw browser afsluit.

 

 1. c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kan variëren van cookie tot cookie. U hebt de mogelijkheid om alle opgeslagen cookies op elk moment te verwijderen via de instellingsopties van uw browser.

 

 1. d) U kunt de instellingen van uw browser aan uw Wishlisten aanpassen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies kunt weigeren. Deze instellingsmogelijkheid kan er echter toe leiden dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook de instellingen van uw browser wijzigen om uw toestemming te vragen telkens wanneer een cookie toegang probeert te krijgen tot uw computer.

Logbestanden

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en bewaren wij over het algemeen alleen persoonlijke gegevens die u actief aan ons verstrekt. Wanneer u onze website bezoekt, zal uw browser ons echter automatisch gegevens toesturen die zijn opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, die de volgende informatie bevatten

 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam (IP-adres)
 • Datum en tijdstip van opvragen

 

Deze logfile records zijn voor ons alleen beschikbaar in een geanonimiseerde vorm en kunnen daarom niet worden herleid tot individuele personen. Wij gebruiken ze om ons aanbod te verbeteren en onze website gebruiksvriendelijker te maken, om bugs op te sporen en te verhelpen, en om de belasting van de server te controleren.

 

Contactformulier

 

Als u ons vragen stuurt via ons contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

 

Nieuwsbrief

 

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en uw toestemming opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden en niet doorgegeven aan derden. Wij zullen uw gegevens gebruiken tot u ons verzoekt de ontvangst van de nieuwsbrief stop te zetten. U kunt op elk moment vragen om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

 

Account opening

 

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

 

SSL-versleuteling

 

Deze site maakt gebruik van SSL-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te veranderen van "http: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

 

Doorgifte van gegevens aan derde landen

 

Wij geven gegevens door aan derde landen buiten de Europese Unie. Dit gebeurt op basis van wettelijke contractuele bepalingen die een passende bescherming van uw gegevens moeten waarborgen en die u op verzoek kunt raadplegen.

 

Gegevensopslag

 

Wij slaan uw gegevens op,

 • indien u ons uw toestemming hebt gegeven en tot u deze intrekt,
 • indien wij de gegevens nodig hebben om een contract uit te voeren en zolang de contractuele relatie duurt,
 • indien wij de gegevens gebruiken op grond van een gerechtvaardigd belang, zolang u ons niet gevraagd hebt de gegevens te wissen.

 

Wij gebruiken - zoals bijna elke websitebeheerder - analyse-instrumenten in de vorm van tracking software om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen.

 

Google Analytics

 

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten
Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Google Analytics is een webanalysedienst die het gebruik van onze website optimaliseert. Het IP-adres dat door het gebruik van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In het kader van het tracking-systeem van Google wordt ook informatie over door u bestelde producten doorgegeven.

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's en reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 36 maanden automatisch gewist. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6, para. 1(f) van de GDPR.
Met de volgende plugin kunt u zich afmelden voor Google-tracking: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d

 

De op deze website getoonde reclame wordt voor u geoptimaliseerd door het anoniem verzamelen en verwerken van uw gebruikersgedrag, zodat u reclame te zien krijgt die is afgestemd op uw interesses. Daartoe wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die de herkenning mogelijk maken, maar niet de persoonlijke identificatie van uw persoon. Behavioral Targeting wordt uitgevoerd door derde partijen die ook reclame maken voor websites van andere aanbieders. Deze derde bedrijven creëren dan hun eigen gebruiksprofielen door middel van cookies en gebruiken hun respectieve targetingsystemen om de verzamelde gegevens te selecteren met het oog op gebruiksvriendelijke reclame. Dit zijn de volgende bedrijven:

 

Google AdWords

 

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Onze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma. Wij maken gebruik van conversietracking als onderdeel van dit programma. Als u op een advertentie klikt die door Google wordt gehost, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw systeem geplaatst. Met deze cookie kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversie-tracering gebruiken.
Meer informatie is beschikbaar op: https://www.google.de/policies/privacy/

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op Art. 6, para. 1(f) van de GDPR. Het voornoemde doel wordt aangemerkt als een rechtmatig belang.

 

Facebook

 

Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA
Onze website maakt gebruik van "Custom Audiences", een remarketingfunctie die wordt aangeboden door Facebook. Deze functie is bedoeld om aan bezoekers van deze website, als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook, op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") te presenteren. Aan de Facebook-server wordt doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruiker account.

 

Meer informatie op: https://www.facebook.com/about /privacy/

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op Art. 6, para. 1(f) van de GDPR. Het voornoemde doel wordt aangemerkt als een rechtmatig belang.

 

Instagram

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") die worden geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De plugins zijn voorzien van een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Een overzicht van de Instagram-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Instagram-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

 

Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website onmiddellijk in verband brengen met uw Instagram-account. Als u interactief met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account geplaatst en daar aan uw contacten getoond.

 

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede voor uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

 

Als je niet wilt dat Instagram de gegevens die via onze website worden verzameld direct koppelt aan je Instagram account, moet je uitloggen bij Instagram voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van Instagram-plugins zelfs volledig voorkomen met add-ons voor je browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript"(http://noscript.net/).

 

Youtube

 

Deze website maakt gebruik van plugins van Youtube.co.uk/Youtube.com beheerd door Youtube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA Wanneer een gebruiker een webpagina bezoekt die een dergelijke plugin bevat , maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van YouTube. Deze zal aan de server van YouTube meedelen welke van de websites van de gebruiker heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccounts van elk van deze platforms. Bij het gebruik van deze plugins zoals Klikken / Start knoppen van een video of het verzenden van een commentaar, wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube gebruikersaccount, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plugin gebruikt. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid op www.google.com/intl/en/policies/privacy

Twitter

 

Deze website maakt gebruik van de Twitter-serviceknoppen die worden aangeboden door Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Deze plugins zijn o.a. herkenbaar aan termen als 'Tweet' of 'Tweet' of het Twitter-logo. Zij maken het onder meer mogelijk om een bericht of pagina van deze website op Twitter te delen. Wanneer een gebruiker een webpagina oproept die een dergelijke button bevat, brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgegeven. Daarom hebben wij geen invloed op de aantal gegevens die Twitter met behulp van deze plugin verzamelt en kunnen wij de gebruiker dus alleen naar ons weten informeren: Daarna loggegevens zoals bijv. het IP-adres van de gebruiker, de eerder bezochte website, etc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter op twitter.com/privacy

Pinterest

 

Op deze website zijn plugins opgenomen van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-4904, USA. De Pinterest plugin is te herkennen aan de 'pin-it-button' of de button. Wanneer een gebruiker een webpagina bekijkt die zo'n knop bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. Pinterest ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u op de Pinterest 'Pin-it-Button' of de 'P-Button' klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Pinterest profiel. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wanneer u lid bent van Pinterest en niet wilt dat Pinterest via onze website persoonlijk identificeerbare informatie about u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die op Pinterest zijn opgeslagen, moet u zich voor uw bezoek aan deze website bij Pinterest uitloggen en op geen van de Pinterest-plugins op deze website klikken, Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die Pinterest met behulp van deze plugin verzamelt en dat wij de gebruiker daarom alleen naar ons weten kunnen informeren. Daarna worden loggegevens zoals bijv. het IP-adres van de gebruiker, de eerder bezochte website, etc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Pinterest op www.about.pinterest.com/privacy/

 

PayPal

 

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder PayPal. De aanbieder van deze betaaldiensten is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"). Als u ervoor kiest een betaling te voltooiden via deze betalingsproviders, worden de door u verstrekte betalingsgegevens doorgegeven aan de betreffende betalingsprovider in overeenstemming met Art. 6, para. 1(f) van de GDPR. Het aanbieden van een breed scala aan handige betaalopties aan onze klanten wordt geclassificeerd als een legitiem belang. Meer informatie over gegevensverwerking bij PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Streep

 

Indien u opteert voor een stripe betaalmethode, wordt de betaling verwerkt via Stripe Payments Europe Ltd, C / O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland (hierna "Stripe") Uw in de loop van het bestelproces verstrekte gegevens worden, naast de gegevens about uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer), doorgegeven aan Stripe. De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van de betaling. Voor meer informatie over Stripe privacy, bezoek https://stripe.com/privacy

Woocommerce

 

Al onze bestellingen worden verwerkt via Woocommerce. Uw gegevens die u in de loop van het bestelproces hebt verstrekt, worden naast de gegevens over uw bestelling (naam, adres, e-mailadres, rekeningnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgegeven aan Woocommerce. De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van uw bestelling. Voor meer informatie over Woocommerce privacy, bezoek https://automattic.com/privacy/

 

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de veiligheid van uw gegevens te beschermen en te handhaven. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, over het openbaar maken, corrigeren, blokkeren of wissen van gegevens, en over het intrekken van verleende toestemmingen, kunt u contact opnemen met:info@alexantwerp.com. En vergeet alstublieft één ding niet, we zijn allemaal mensen en we kunnen fouten maken.

 

Status van dit privacybeleid

info@alexantwerp.com 2021

Wij behouden ons het recht om dit Privacybeleid te allen tijde met toekomstige werking te wijzigen.

overzicht

 

Deze website wordt beheerd door ALEX. ALEX biedt u, de klant, deze website aan, met inbegrip van alle informatie, tools en producten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "producten" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("productvoorwaarden", "voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

 

Lees deze productvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze productvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van producten. Indien deze productvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze productvoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de productvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht om elk deel van deze productvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

Online winkel voorwaarden

 

Door akkoord te gaan met deze productvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

 

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de producten geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw producten.

 

Algemene voorwaarden

 

Wij behouden ons het recht om producten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden aboutgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de producten, het gebruik van de producten of de toegang tot de producten of enig contact op de website via welke de producten worden verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is.

 

Wijzigingen van de producten en prijzen

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Wij behouden ons te allen tijde het recht om de producten (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de producten.

 

producten

 

Bepaalde producten of producten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of producten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht om, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of producten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van producten of producten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht om producten op elk geWishlistt moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of producten die op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.

 

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, producten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de producten zullen worden gecorrigeerd.

 

Sluiting van het contract (uitreiking van facturen)

 

(a) De productbeschrijvingen in onze online shop vormen geen bindend aanbod van onze kant, maar dienen slechts om u (de klant) een bindend aanbod te doen.

(b) U kunt het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in onze online shop. Door dit te doen, na het invoeren van uw persoonlijke gegevens en door te klikken op de knop aankoop van het bestelproces, dient u een juridisch bindend aanbod van contract in met betrekking tot de goederen en/of producten in het winkelmandje.

(c) Wij kunnen uw aanbieding binnen zeven dagen accepteren, door overmaking van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (e- mail); voor zover ontvangst van de orderbevestiging door u bepalend is, of - door levering van bestelde goederen aan u; voor zover ontvangst van goederen door u bepalend is, of - door u te verzoeken te betalen nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de voornoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de voornoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. Indien wij uw aanbod binnen voornoemde termijn niet aanvaarden, geldt dit als een verwerping van het aanbod, waardoor u niet langer aan uw intentieverklaring gebonden bent.

d) De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat u het aanbod hebt verzonden en loopt af op de zevende dag na de verzending van het aanbod.

(e) De inhoud van het contract zal door ons worden opgeslagen en zal u schriftelijk worden toegezonden met inbegrip van deze Algemene voorwaarden en producten en uw informatie (bijvoorbeeld via e-mail of brief) nadat u uw bestelling hebt ingediend. Daarnaast zal de inhoud van het contract worden opgeslagen op onze website en kan door u worden gevonden in de klantenlogin via de met een wachtwoord beveiligde klantenaccount, op voorwaarde dat u een klantenaccount hebt aangemaakt in de online shop voordat u de bestelling verzendt.

f) U kunt alle ingevoerde gegevens vóór het verzenden van uw bindende bestelling via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie corrigeren. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens vóór het verzenden van de bestelling in een bevestigingsvenster getoond en kunnen ook hier via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie worden gecorrigeerd.

g) De contracttaal is het Engels.

(h) De verwerking van de bestelling en het opnemen van contact vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat u opgeeft voor de orderverwerking correct is, zodat door ons verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle door ons of door derden die door ons met de orderverwerking zijn belast verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

 

Nauwkeurigheid van facturatie en rekeninginformatie

 

Wij behouden ons het recht om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturaties- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Optionele tools

 

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

 

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij aanbieder(s).

 

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe producten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of producten zullen ook onderworpen zijn aan deze productvoorwaarden.

 

Privacybeleid

 

Meer details vindt u onder Privacybeleid.

 

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de producten staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de producten of op een gerelateerde website onjuist is, op elk geWishlistt moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

 

Wij zijn niet verplicht om informatie over de producten of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de producten of op een verwante website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de producten of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Verboden gebruik

 

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het voltooiden van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de P of van enige verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de producten of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren. Wij behouden ons het recht om uw gebruik van de producten of een verwante website te beëindigen indien u een van de verboden gebruikswijzen overtreedt.

 

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

 

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze producten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

Wij garanderen niet dat de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de producten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de producten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de producten op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

 

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of uw onvermogen tot gebruik van, de producten geheel voor uw eigen risico is. De producten en alle producten en producten die via de producten aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'as is' en 'as available' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

 

In geen geval zal ALEX, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, productleveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, gezondheidskwesties, ziekte, fysieke problemen, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de producten of producten die met behulp van de producten zijn vervaardigd, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de producten of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de producten of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de producten, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. In geen geval is ALEX aansprakelijk voor aanbevelingen, gezondheidsclaims, verklaringen of andere adviezen of informatie die op de website of via andere vormen van communicatie worden verstrekt. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

 

Schadeloosstelling

 

U gaat ermee akkoord ALEX en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, productenleveranciers, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

 

Scheidbaarheid

 

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze productvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze productvoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

Beëindiging

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

 

Deze productvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze productvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mede te delen dat u niet langer gebruik Wishlistt te maken van onze producten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

 

Indien u naar ons eigen oordeel enige voorwaarde of bepaling van deze productvoorwaarden niet nakomt, of wij vermoeden dat u deze niet nakomt, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze producten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

Gehele overeenkomst

 

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze productvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

 

Deze productvoorwaarden en alle door ons op deze site of met betrekking tot de producten gepubliceerde beleidsregels of bedieningsregels vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn bepalend voor uw gebruik van de producten, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de productvoorwaarden).

 

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze productvoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

 

Toepasselijk recht

 

Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u producten of producten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de producten na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

Giveaway en wedstrijd regels

 

Er is geen aankoop nodig om mee te doen. Uw kansen om te winnen nemen niet toe door een aankoop.

 

Elegibiliteit

 

De Alex Giveaway of Prijsvraag staan open voor mensen die zich aanmelden op www.alexantwerp.com, @alex_antwerp (Instagram) of @Alex_antwerp (Facebook). Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn op de datum van hun deelname aan de promoties om in aanmerking te komen. De giveaways of wedstrijden zijn onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving en ongeldig waar dit wettelijk verboden is. De werknemers van ALEX, haar dochterondernemingen, filialen, leveranciers, partners, reclame- en promotiebureaus en bestuurders (gezamenlijk de "Werknemers"), evenals de leden van de naaste familie van een Werknemer en/of de personen die in hetzelfde huishouden als de Werknemers wonen, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de giveawayacties of Wedstrijden.

 

Akkoord met regels

 

Door deel te nemen aan de giveaways of wedstrijden, stemt de deelnemer ('u') ermee in zich te houden aan de officiële regels en beslissingen van JAJ87, die in alle opzichten volledig en onvoorwaardelijk bindend zijn. ALEX behoudt zich het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een inschrijving te weigeren, in te trekken of te diskwalificeren.

 

Door deel te nemen aan de giveaways of prijsvragen, verklaart en garandeert u dat u in aanmerking komt om deel te nemen op basis van de vereisten om in aanmerking te komen zoals uitgelegd in de Officiële Regels. U stemt er ook mee in de beslissingen van JAJ87 als definitief en bindend te accepteren voor zover deze betrekking hebben op de inhoud van de giveaways of prijsvragen.

 

Entry period

 

De acties beginnen op de datum dat ze worden geopend op sociale media en eindigen 5 dagen later om 5 uur 's middags Europese tijd. Om in aanmerking te komen voor de giveaways en prijsvragen, moeten de inzendingen binnen de gespecificeerde Inschrijvingsperiode zijn ontvangen.

 

Hoe binnen te komen

 

In aanmerking komende deelnemers kunnen deelnemen aan de giveaways of prijsvragen door een inzending in te dienen via het online formulier op www.alexantwerp.com, of door te reageren op een post met betrekking tot de specifieke Giveaway of Prijsvraag op @alex_antwerp (Instagram) of @Alex_antwerp (Facebook). Als deelnemer moet je inzending volledig voldoen aan alle vereisten van de Giveaway of Prijsvraag, zoals gespecificeerd in de Officiële Regels, om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Onvolledige inzendingen of inzendingen die niet voldoen aan de Officiële Regels of specificaties worden naar eigen goeddunken van ALEX gediskwalificeerd. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen.

 

Frauduleuze deelnamemethodes of het omzeilen van de regels kunnen ertoe leiden dat ALEX uw inzendingen ongeldig verklaart en ze verwijdert uit de giveaways of prijsvragen, naar eigen goeddunken van ALEX.

 

Prijzen

 

De Winnaar(s) van giveaways of prijsvragen (de "Winnaar") zal/zullen [prijzen en winkelwaarden van bereik ontvangen. De werkelijke/geschatte prijswaarde kan afwijken op het moment dat de prijs wordt toegekend. De prijs (prijzen) wordt (worden) uitsluitend bepaald door JAJ87. Er is geen vervanging van geld of een andere prijs toegestaan, behalve naar goeddunken van de ALEX. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Bij aanvaarding van de prijs is de Winnaar als enige verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle lokale, staats- en federale belastingen. De winnaar zal de toekenning van de prijs niet overdragen aan anderen, noch zal de winnaar verzoeken om het equivalent in contanten of de prijs te vervangen. Door de prijs te aanvaarden, geeft de geselecteerde winnaar ALEX de toestemming om de gelijkenis, inzending en naam van de winnaar te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere vergoeding tenzij dit bij wet verboden is.

 

Kansen

 

Het totale aantal ontvangen geldige inzendingen bepaalt de winkans.

 

Selectie en kennisgeving van de winnaar

 

De winnaar zal worden geselecteerd door een willekeurige trekking onder toezicht van ALEX. ALEX zal de winnaar(s) op de hoogte brengen via e-mail of DM op Instagram of Facebook binnen vijf dagen na de selectie van de winnaar.

 

ALEX is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichten door de winnaar als gevolg van e-mailbeveiligingsinstellingen die ervoor kunnen zorgen dat berichten worden gemarkeerd als spam of junkmail. Evenmin is ALEX aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet functionerende contactgegevens door de winnaar.

 

Indien de Winnaar 1) de prijs niet opeist binnen 10 dagen na de verzending van de kennisgeving van de prijsuitreiking, 2) niet in aanmerking blijkt te komen, of 3) geen verklaring en afstandsverklaring invult en terugstuurt binnen de gestelde termijn, kan de prijs komen te vervallen en kan een andere Winnaar worden gekozen.

 

Ontvangst van de prijs aangeboden in de Giveaway of prijsvragen door de Winnaar is op voorwaarde van naleving van alle federale, staats- en lokale wet- en regelgeving.

 

Als de winnaar een van deze Officiële Regels overtreedt, wordt de winnaar gediskwalificeerd en worden alle privileges als winnaar onmiddellijk beëindigd.

 

Door u verleende rechten

 

Door het inzenden van een inzending (bijv, tekst, video, foto, etc.) voor de giveaways of prijsvragen, begrijpt u en stemt u ermee in dat ALEX, elke persoon die namens ALEX optreedt, en de licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van ALEX, waar wettelijk toegestaan, het recht hebben om deze af te drukken, te publiceren, uit te zenden, te distribueren en te gebruiken in alle nu bekende of nog te ontwikkelen media, eeuwigdurend en wereldwijd, en zonder beperking, uw inzending, naam, foto, portret, stem, gelijkenis, afbeelding, verklaringen about de giveaways of prijsvragen, en uw biografische informatie voor nieuws, publiciteit, reclame, promotionele doeleinden, handel, informatie en public relations zonder verdere kennisgeving, beoordeling, toestemming, compensatie of vergoeding.

 

voorwaarden en bepalingen

 

ALEX behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de giveaways of wedstrijden te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen indien een ongeoorloofde menselijke tussenkomst, een bug of virus, fraude of andere oorzaken waarover ALEX geen controle heeft, de veiligheid, eerlijkheid, het goede verloop of de administratie van de giveaways of wedstrijden beïnvloeden of corrumperen. ALEX kan, in geval van een van de bovenstaande problemen, de winnaar bepalen op basis van alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de actie die door ALEX is ondernomen. Personen die de werking of het inschrijvingsproces van de giveaways, prijsvragen of website manipuleren of trachten te manipuleren of deze algemene voorwaarden schenden, zullen door ALEX naar eigen goeddunken worden gediskwalificeerd. ALEX heeft het recht om naar eigen goeddunken de integriteit van de giveaways of wedstrijden te handhaven, om stemmen om welke reden dan ook te annuleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: [vermeld alle niet-toegestane deelnamemethodes die zullen resulteren in het ongeldig verklaren van stemmen/inzendingen.

 

Pogingen van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de giveaways of prijsvragen te ondermijnen, kunnen een overtreding van de straf- en burgerwet vormen. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt ALEX zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Door deel te nemen aan de winacties of prijsvragen stemt u ermee in ALEX en haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers, filialen, partners, reclame- en promotiebureaus, opvolgers, agenten, rechtverkrijgenden, bestuurders, werknemers en functionarissen te vrijwaren tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, ziekte, verwondingen, aboutlijden, rechtszaken, verlies of schade die direct of indirect kunnen voortvloeien uit deelname aan de winacties of prijsvragen en/of 1) het aanvaarden, bezitten, gebruiken of misbruiken door de winnaar van een toegekende prijs of een deel daarvan; 2) technische storingen van welke aard dan ook; 3) onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van transmissie-, telefoon- of internetdiensten; 4) onbevoegde tussenkomst in welk deel van het inschrijvingsproces of de actie dan ook; 5) elektronische of menselijke fouten in de administratie van de actie of de verwerking van de inschrijvingen.

 

Geschillen

 

Op de winacties of prijsvragen is de Belgische wetgeving van toepassing. De deelnemer stemt er als voorwaarde voor deelname aan deze actie mee in dat, indien geschillen niet kunnen worden opgelost tussen de deelnemer en ALEX, en indien er rechtsvorderingen ontstaan die voortvloeien uit of verband houden met de winacties of prijsvragen, deze uitsluitend individueel zullen worden beslecht voor een bevoegde rechtbank in Antwerpen. Onder geen enkele omstandigheid mag de deelnemer in een dergelijk geschil een vergoeding krijgen voor, en doet hierbij afstand van alle rechten op, punitieve schade, incidentele schade of gevolgschade, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, anders dan de werkelijke contante uitgaven van de deelnemer (d.w.z. kosten in verband met deelname aan de prijsvragen of prijsvragen). De deelnemer doet afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schadevergoeding.

 

Privacybeleid

 

Op informatie die bij een inzending wordt verstrekt, is het privacybeleid van www.alexantwerp.com van toepassing.

 

Toestemming

 

Door hier een vinkje te zetten, hebt u, de Deelnemer, alle bovengenoemde Regels doorgenomen, geaccepteerd en gaat u ermee akkoord.

 

 

Contactinformatie

 

Vragen over de productvoorwaarden moeten worden gericht aan ons op info@alexantwerp.com.

 

Ingangsdatum: 8 april 2021